English–Czech Vocabulary

Formal phrases

English Czech Pronunciation
Good morning! Dobré jitro! [dobreh yitro]
Good afternoon! Dobré odpoledne! [dobreh otpoledne]
Good evening! Dobrý večer! [dobree vecher]
Good night! Dobrou noc! [dobroh nots]
How are you? Jak se máte? [yak se mahte]
I am very well, thank you. Děkuji, velmi dobře. [dyekooyi velmi dobrzhe]
Hello/Hi Ahoj. [a-hoy]
Do you speak English? Mluvíte anglicky? [mlooveete anglitski]
My name is…. Jmenuji se… [ymenooyi se]
Yes ano [ano]
No ne [ne]
Thank you Děkuji [dyekooyi]
Cheers Na zdraví [Na zdravee]
Excuse me. Promiňte prosím. [prominyte proseem]

 

Informal phrases

English Czech Pronunciation
Beer pivo [Pivo]
One jedno [Yedno]
Two dvě [Dvye]
Three tři [Trzhi]
I'll have a beer please Dám si jedno pivo, prosím. [Dahm si yedno pivo]
Kiss Pusa. [poosa]
I like you. Líbíš se mi. [leebees se mi]
I love you. Miluju Tě. [milooyoo tye]
You are beautiful. Jsi krásná. [ysi krahsnah]

 

Signs

English Czech Pronunciation
Entrance Vchod [fkhot]
Exit Východ [Veekhot]
Customs celnice [Tselnyitse]
Departures Odlety [Otleti]
Closed Zavřeno [Zavrzheno]
Danger nebezpeční [Nebespechee]
No entry Vstup zakázán [Vstoop zakahzahn]
Emergency exit Nouzový východ [Nohzovee veekhot]
Gentlemen Pánové [Pahnoveh]
Ladies Dámy [Dahmi]
No smoking Kouření zakázáno [Kohrzhenyee zakahzahno]
Public lavatory Veřejné záchody [Verzheyneh zahkhodi]